Hjem Trim
Trimgruppa
Løpetrening
Sunday, 19 April 2009 15:05

Løpetrening - Våren 2009

Mandager kl 19:00. Oppmøte ved skolen

Vi håper at så mange som mulig har anledning til å delta på disse
treningene.

 

Viktige datoer ellers er:

 • 21 Juni - Testløp på Skihytta kl 19:00. Nummerutlevering St.Olavs loppet
 • 28 Juni - Forramarsjen
 • 8-11 Juli - St.Olavs loppet

 

Trening

Svømming:  
 
 • Hver mandag kl 19.00-20.00
 • Inngang: kr 10.

 •  
   
  Trim:  
   
 • Mandager i Hegrahallen:
 •  
   
 • Barnetrim gr1: 3 år - ut førskolealder
 • 18.00-19:00
   
 • Barnetrim gr2: 2 klasse - 7 klasse:
 • 18.00-19.00
   
 • Torsdager i Hegrahallen:
 •  
   
 • Voksentrim
 • 20.00-21.00

   

  Volleyballregler


  Volleyball---regler

   Det kan være maks 12 spillere på vært av lagene, minimum 5 stk.
  Lagene kan være bygdelag (Eks: Myrnes, Boltås, Trøssemark, Kjønna, osv), men også andre Sammensatte lag. 
  Lag som ikke møter opp til oppsatt tid, taper kampen.
  Det skal være en dommer fra hvert lag

  Dimensjoner
  Banen er et rektangel som måler 18 x 9 m, omgitt av en frisone som er minimum 3 m avlet på alle sider 
  Det fri spillerommet er rommet over spilleområdet som er fri for enhver hindring
  Det fri spillerommet skal være minimum 7 m høyt fra spilleflaten

  Midtlinje
  Aksen gjennom midtlinjen deler banen i to banehalvdeler som hver måler 9 mx 9 m. Hele linjensbredde Anses imidlertid å tilhøre begge banehalvdelene. Denne linjen går under nettet, fra sidelinje tilsidelinje.


  Netthøyden
  Nettet er Plassert loddrett over midtlinjen. Toppen av nettet har en høyde på rundt 2,30 m.
  Høyden
  Menn fra midten av banen. Netthøyden (målt over de to sidelinjene) skal være Nøyaktig den samme.

  Å vinne et poeng

  Et lag vinner et poeng ved å spille ballen i bakken / gulvet på Motstandernes banehalvdel
  Når motstanderlaget gjør en feil
  Når motstanderlaget får en straff

   Feil
  Et lag gjør en feil når det gjør ingen spillehandling som Strider med reglene (eller bryter dem på annenmåte). Dommerne bedømmer feilen og avgjør konsekvensene i forhold til reglene.
  Dersom to eller
  flere feil blir begått etter hverandre, teller bare den første.Konsekvensene av å vinne en ballveksling.
  En ballveksling er sekvensen med spillehandlinger fra det øyeblikket ballen treffes i serven av serveren til ballen er ute av spill. 
  Dersom det servende laget vinner en ballveksling, vinner det et poeng og fortsetter å serve.
  Dersom det servemottakende laget vinner en ballveksling, vinner det et poeng og det skal Tjene neste serve.

  Å vinne et sett
  Et sett (unntatt det avgjørende, tredje settet) Vinnes av laget som først vinner 25 poeng med en minimum ledelse på to poeng. 
  Dersom det står 24-24, fortsetter spillet til ett av lagene har oppnådd en ledelse på to poeng (26-24, 27-25 osv .. ..).

  Det tredje settet Vinnes av det laget som først når 15 poeng med minimumskrav ledelse på to poeng.

  Uteblivelse og ufullstendig lag
  Dersom et lag nekter å spille etter å ha fått beskjed om å gjøre det, erklæres det for fraværende og taper kampen med 0-3 og hvert sett med 0-25. 
  Et lag som uten Berettiget grunn ikke viser seg på banen i rett tid, blir erklært for fraværende, med samme resultat som i forige. 
  Et lag som blir erklært ufulltallig for settet eller kampen, taper settet eller kampen. Motstanderne tildeles de poeng, eller poeng og sett, som er nødvendig for å vinne settet eller kampen.

  Trekningen
  Før kampen foretar førstedommeren en trekning for å avgjøre hvem som skal Tjene først og hvilken

  side av nettet lagene skal spille på i det første settet.

  Den som vinner trekningen velger Enten Retten til å Tjene eller til å Motta serven eller banehalvdel.

  Den som taper får det gjenstående Alternativet.

  Spilletilstand
  B
  alle i spill
  Ballen er i spill fra det øyeblikk serveren slår ballen etter først å ha mottatt klarsignal fra Dommeren om å Tjene.

  Død ball
  Ballen er død i samme øyeblikk det blir begått en feil som en av dommerne blåser for. Om det ikke blirbegått en feil, død er ballen i det øyeblikk en av dommerne blåser.

  Ball «inne»
  Ballen er «inne» når den BERØRER gulvet på spillebanen, grenselinjene medregnet.

  Ball «Ute»
  Ballen er «ute» når den delen av ballen som BERØRER gulvet er fullstendig utenfor grenselinjene.? den BERØRER en gjenstand utenfor banen, taket eller en person som ikke er i spill.
  den BERØRER antennene, snorer, Stolper eller selve nettet utenfor sidebåndene

  Å spille ballen
  Hvert lag må spille innen eget spilleområde og Spillerom. Ballen kan imidlertid spilles tilbake fra utenforfrisonen.

  Lagets slag
  Et slag er enhver kontakt med ballen av en spiller som er i spill
  Laget har rett til Maksimalt tre slag (i tillegg til Berøring i blokk, for å returnere ballen over nettet
  Dersom det blir brukt flere slag, begår laget feilen «fire slag»

  Berøringer etter hverandre
  En spiller kan ikke slå ballen to ganger etter hverandre

  Samtidige berøringer
  Hvis du eller tre spillere kan berøre ballen samtidig
  Når to (tre) medspillere BERØRER ballen samtidig, regnes det som to (tre) slag (unntatt i blokk) ?
  Dersom de forsøker å nå ballen, men bare én spiller BERØRER den, teller det som ett slag ?
  Dersom spillere støter sammen, er dette ikke en feil

  Beskrivelse av slaget? Ballen kan berøre en hvilken som helst del av kroppen
  Ballen skal ikke fanges og / eller kastes, men den kan sprette videre i en hvilken som helst retning
  Ballen kan berøre flere deler av kroppen, forutsatt at disse berøringene finner sted samtidig

  Unntak: I blokk kan berøringer skje etter hverandre hos én eller flere blokkspillere, forutsatt at
  berøringene skjer i løpet av en bevegelse 

  Feil ved ballberøringen
  Fire slag: et lag slår ballen fire ganger før de returnerer den
  Slag med hjelp: en spiller mottar hjelp av en medspiller eller benytter seg av en eller Oppbygning gjenstand for å nå ballen innenfor spilleområdet 
  Førball: Ballen fanges og / eller kastes, den spretter ikke tilbake fra slaget
  Dobbeltslag: en spiller slår ballen to ganger etter hverandre eller ballen BERØRER forskjellige deler av Kroppen etter hverandre 

  Ball som BERØRER nettet
  En ball som passerer nettet kan berøre dette.

  Ball i nettet
  En ball som spilles inn i nettet kan spilles videre innenfor grensen av lagets tre slag.

  Inntrenging under nettetDet er tillatt å berøre Motstandernes banehalvdel med en fot (føttene) eller hånden (hendene), forutsattpå en del av Foten (føttene) eller hånden (hendene) Enten BERØRER eller befinner seg direkte overmidtlinjen.

  Nettberøring
  Berøring av nettet er ikke feil, unntatt når en spiller er i aksjon for å spille ballen eller at berøringen forstyrrer spillet? Når ballen SLAs slik i nettet på det får nettet til å berøre en motstander, skal dette ikke regnes som feil

  Serven
  Serven er Handlingen som setter ballen i spill. Den utføres av høyre bakspiller, Plassert i servesonen.Første Tjene i et sett? Den første serven i første sett og i avgjørende sett blir Utført av det laget som fikk Retten til det ved trekningenDe andre settene begynner med serven hos det laget som ikke startet med serven i settet foran

  Klarsignal for serven
  Førstedommeren gir klarsignal for å Tjene etter å ha kontrollert at de to lagene er klare til å spille og atserveren har ballen.

  Angrepsslag
  Alle handlinger som sender ballen mot motstanderne, unntatt Tjene og blokk, som Anses angrepsslag.

  Begrensninger i angrepsslaget
  En frontspiller kan fullføre et angrepsslag i en hvilken som helst høyde, forutsatt at Spilleren berørte Ballen i sitt eget Spillerom ? En bakspiller kan fullføre et angrepsslag i en hvilken som helst høyde fra bak frontsonen
  En bakspiller kan også fullføre et angrepsslag fra frontsonen, dersom ballen i slagøyeblikket ikke
  befinner seg fullstendig Høyere enn nettets overkant
  Ingen spiller tillates å fullføre et angrepsslag på Motstandernes Tjene når ballen er i frontsonen og
  hele ballen er høyere enn nettets overkant 

  Blokk
  Blokkering
  Blokkering er Handlingen til spillere nær nettet for å stanse ballen som kommer fra motstanderne ved åRekke armene høyere enn nettets overkant. Bare frontspillere kan fullføre en blokk.

  Blokkberøring
  Flere berøringer etter hverandre (korte berøringer i uavbrutt rekkefølge) er tillatt av en eller flere
  spillere, forutsatt at berøringene skjer i én handling.
  Blokkering i Motstandernes Spillerom
  Under blokkering kan Spilleren plassere hendene og armene sine inn på andre siden av nettet,forutsatt at denne Handlingen ikke hindrer Motstandernes spill. Det er Derfor ikke tillatt å berøre ballen pÅ andre siden av nettet for en motstander har Utført et angrepsslag.

  Blokk og lagets slag? En blokkberøring regnes ikke som ett av lagets slag
  Etter en blokkberøring har laget dermed rett til tre slag for å spille ballen tilbake ? Det første slaget etter en blokk kan tas av en hvilken som helst spiller, inkludert den Spilleren som berørte ballen i Blokken 

  Blokkering av serven
  Det er forbudt å blokkere en motspillers serve.

  Feil i blokkering
  Blokkspilleren BERØRER ballen i Motstandernes Spillerom Enten før eller samtidig med Motstandernesangrepsslag..
   

  << Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 Next > End >>

  Page 18 of 18
  Forra IL, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting